Styrelse och medarbetare

 

Lennart Ernulf

Ordförande

lernulf@gmail.com

 

Ewa Baedecke

Vice Ordförande

ewa.baedecke@gmail.com

 

Marit Standal Skyum

Sekreterare

marit.st.skyum@gmail.com

 

Göran Larsson

Skattmästare

synre@bredband.net

Johan Bjugger

Klubbmästare

nicjohbjugger@gmail.com

Ulf Landby

Webmaster (medarbetare)

ulf.landby@gmail.com

Sverre Wiseth

Klubbmästare

swiseth@online.no

Kristina Öije

Bloggansvarig (medarbetare)

blog@nimros.eu

Ingrid Svendsen

Klubbmästare

ingrid.svendsen@rors.net

Jan Roger Stave

Klubbmästare

jr@seit.no