Styrelse och medarbetare

 

Lissie Rossing 

Ordförande

lissie.rossing@telia.com

 

Michael Svensson

Vice ordförande/Klubbmästare

michael.svensson17@gmail.com

 

Åsa Jouper Jaan

Sekreterare

asajouperjaan@gmail.com

 

Göran Larsson

Kassör

synre@bredband.net

Johan Bjugger

Klubbmästare

nicjohbjugger@gmail.com

Ulf Landby

Webmaster (medarbetare)

ulf.landby@gmail.com

Sverre Wiseth

Klubbmästare

swiseth@online.no

Kristina Öije

Bloggansvarig (medarbetare)

blog@nimros.eu

Marit Standal Skyum

Klubbmästare

marit.st.skyum@gmail.com